Tjänster

Ett urval av våra tjänster:


PRIMÄRVÅRDSAKUT


Vaccinationer

Vi på Fredshälsan erbjuder vanligt förekommande vaccineringar som t.ex –

Fästingvaccin, Lunginflammationsvaccin, Twinrix mot hepatit A och B.

Kontakta oss gärna för övriga vaccinationer!

Allergimottagning

Specialistutredning för astma eller andningsbesvär och övriga allergisjukdomar.

Specialistbedömning för behandling med Allergivaccination (hyposensibilisering) mot gräs, björk och kvalster.

 Allergipricktest (hudtest)
Allergitester med blodprover
Spirometri: mätning av lungfunktionen för utredning av luftvägsbesvär (och uppföljning av astmabehandlingen)